My Blog

Panayir

Yedi yýl önce Girit sokaklarýnda gezinirken “anneanne ve dede”lerimden bir sürü gördüđümü sandým; pembe duru tenleri, maviţ gözleriyle bana, bizlere çok yakýndýlar…

Panayýr’ý yaparken Pieter Bruegel’in tablosu bir kez daha yakaladý beni, hani eskiden “ölümden önce bir hayat var”dý ya (bkz. Mozaik grubumuz!), o resimdeki panayýrda -ve bence hayatta da- her ţey yanyana, içiçe, öyle ki, birbirini bođazlayanlar ve seviţenler, kuduranlar ve uyuklayanlar, yiyenler ve kusanlar, ip atlayanlar ve hýçkýranlar ve kedi yakalayanlar…
hepsi bu tablodaa..!

Music|My Blog

Ayse Tutuncu Uclusu

AYT Tütüncü : piano
Yahya Dai : soprano saxophone, tenor saxophone
Ođuz Büyükberber : bass clarinet, Side B klarinetb hand  Piano Percussion Group ‘with to continue to play our Ayta tobacconist 2004 A new group in the West, a  trio  founded; In this trio, there are two musicians with whom he has been making music for years in the Piano Percussion project: Si b  and bass clarinet Oğuz Büyükberber, soprano and tenor saxophone Yahya Dai. In the album of Panayır  (EMI / Blue Note) released in 2005, Üçlü has been giving concerts since March 2004, and Ayşe Tütüncü’s specially for this group composition; He is playing his new compositions for “two windings and one piano”.

The arrangements are based on the relationship between the two wind instruments and each other and the piano. Usually the soprano saxophone and bass clarinet, from time to time, the instrument is  replaced and the Si b clarinet and tenor saxophone are paired. The character of the music can be described as a blend of classical western music, jazz and local music, in a style unique to Ayşe Tütüncü. In addition, among the compositions, there is also a comment from Astor Piazzolla and Carla Bley, organized by the pianist according to this trio … the improvisations belong to the moment of playing as always…

Music

Ayse Tutuncu

Beş yaşında kendini müzikle dolu bir odada buldu; bir müzik kursunda, hepsinin elinde değişik enstrümanlar, bir curcunadır çalan çocuklarla dolu bir odada … Bundan iki yıl sonra konservatuarda piyano öğrenimine başladı; orada da “oda müziği”ni çok sevdi.1983’te ilk grubu Mozaik’i kurdu; 1995’e kadar dört albüm çıkardılar. “Mozaik” rok, klasik batı müziği ve cazdan oluşan bir füzyon müziğiydi; besininin bir maddesi de yerel topraktı. Mozaik’in yanısıra Kömür grubu da hayli uzun bir süre Ayşe için emprovize çalmanın ve canlı müzik mekanlarında parça yorumlamanın ortamı oldu. Şarkıcı Sumru Ağıryürüyen ile birlikte “kadın şarkıları” söylediği bir konser programı hazırladı. Bir stüdyo müzisyeni olarak Bülent Ortaçgil, Yeni Türkü, Ezginin Günlüğü, Mehmet Güreli ve Bulutsuzluk Özlemi gibi grup ve müzisyenlerin çeşitli albümlerinde yer aldı. 1995’ten itibaren uzun bir süre şarkı yazarı-gitarist Bülent Somay’ın grubuyla çaldı.

Music

Piyano Perkusyon Grubu

Vurmalýlar ile birlikte melodi ve armoniyi taţýyan piyano, bas klarinet ve vokalin oluţturduđu renkli düzenlemelerden çýkan bu ses emprovisazyonlara, farklý topraklarýn seslerini biraraya çađýrmaya, onlarý buluţturmaya açýk bir ses, açýk bir fikir.

Bazan sanki perküsif bir havai fiţek atýlýyor ve arkasýndan piyano ve bas klarinetin emprovizasyonlarý icin serbest bir alan dođuveriyor ve müzik oradan akýp altýlýnýn hep beraber rahatça çaldýđý bir yere bađlanýyor – kýsacasý: Zevkle dinlenen, fikir dolu bir müzik.Grubun ilk albümü Çeţitlemeler, 1999 Kasým’ýnda Ada Müzik tarafýndan yayýnlandý.