Panayir

Yedi yýl önce Girit sokaklarýnda gezinirken “anneanne ve dede”lerimden bir sürü gördüđümü sandým; pembe duru tenleri, maviţ gözleriyle bana, bizlere çok yakýndýlar… Panayýr’ý yaparken Pieter Bruegel’in tablosu bir kez daha yakaladý beni, hani eskiden “ölümden önce bir hayat var”dý ya (bkz. Mozaik grubumuz!), o resimdeki panayýrda -ve bence hayatta da- her ţey yanyana, içiçe, öyle

Ayse Tutuncu Uclusu

Ayţe Tütüncü: piyano Yahya Dai: Soprano saksofon, tenor saksofon Ođuz Büyükberber: Bas klarinet, SibklarinetBir yandan Piyano Perküsyon Grubu‘yla da çalmaya devam eden Ayţe Tütüncü 2004 baţýnda yeni bir grup, bir Üçlü kurdu; bu üçlüde yanýnda Piyano Perküsyon projesinin içinde yýllardýr birlikte müzik yaptýđý iki müzisyen yer alýyor: Sib ve bas klarinette Ođuz Büyükberber, soprano ve tenor saksofonda Yahya Dai.

Ayse Tutuncu

Beş yaşında kendini müzikle dolu bir odada buldu; bir müzik kursunda, hepsinin elinde değişik enstrümanlar, bir curcunadır çalan çocuklarla dolu bir odada … Bundan iki yıl sonra konservatuarda piyano öğrenimine başladı; orada da “oda müziği”ni çok sevdi.1983’te ilk grubu Mozaik’i kurdu; 1995’e kadar dört albüm çıkardılar. “Mozaik” rok, klasik batı müziği ve cazdan oluşan bir

Piyano Perkusyon Grubu

Vurmalýlar ile birlikte melodi ve armoniyi taţýyan piyano, bas klarinet ve vokalin oluţturduđu renkli düzenlemelerden çýkan bu ses emprovisazyonlara, farklý topraklarýn seslerini biraraya çađýrmaya, onlarý buluţturmaya açýk bir ses, açýk bir fikir. Bazan sanki perküsif bir havai fiţek atýlýyor ve arkasýndan piyano ve bas klarinetin emprovizasyonlarý icin serbest bir alan dođuveriyor ve müzik oradan akýp