Music

Piyano Perkusyon Grubu

Vurmalýlar ile birlikte melodi ve armoniyi taţýyan piyano, bas klarinet ve vokalin oluţturduđu renkli düzenlemelerden çýkan bu ses emprovisazyonlara, farklý topraklarýn seslerini biraraya çađýrmaya, onlarý buluţturmaya açýk bir ses, açýk bir fikir.

Bazan sanki perküsif bir havai fiţek atýlýyor ve arkasýndan piyano ve bas klarinetin emprovizasyonlarý icin serbest bir alan dođuveriyor ve müzik oradan akýp altýlýnýn hep beraber rahatça çaldýđý bir yere bađlanýyor – kýsacasý: Zevkle dinlenen, fikir dolu bir müzik.Grubun ilk albümü Çeţitlemeler, 1999 Kasým’ýnda Ada Müzik tarafýndan yayýnlandý.