My Blog

Panayir

Yedi yýl önce Girit sokaklarýnda gezinirken “anneanne ve dede”lerimden bir sürü gördüđümü sandým; pembe duru tenleri, maviţ gözleriyle bana, bizlere çok yakýndýlar…

Panayýr’ý yaparken Pieter Bruegel’in tablosu bir kez daha yakaladý beni, hani eskiden “ölümden önce bir hayat var”dý ya (bkz. Mozaik grubumuz!), o resimdeki panayýrda -ve bence hayatta da- her ţey yanyana, içiçe, öyle ki, birbirini bođazlayanlar ve seviţenler, kuduranlar ve uyuklayanlar, yiyenler ve kusanlar, ip atlayanlar ve hýçkýranlar ve kedi yakalayanlar…
hepsi bu tablodaa..!

My Blog

Ayse Tutuncu Uclusu

Ayţe Tütüncü: piyano
Yahya Dai: Soprano saksofon, tenor saksofon
Ođuz Büyükberber: Bas klarinet, SibklarinetBir yandan Piyano Perküsyon Grubu‘yla da çalmaya devam eden Ayţe Tütüncü 2004 baţýnda yeni bir grup, bir Üçlü kurdu; bu üçlüde yanýnda Piyano Perküsyon projesinin içinde yýllardýr birlikte müzik yaptýđý iki müzisyen yer alýyor: Sib ve bas klarinette Ođuz Büyükberber, soprano ve tenor saksofonda Yahya Dai. 2004 Mart’ýndan beri konserler veren Üçlü 2005 yýlýnda çýkardýđýPanayýr (EMI / Blue Note) albümünde Ayţe Tütüncü’nün özel olarak bu grup bileţimi için; “iki nefesli ve bir piyano” için düzenlediđi yeni bestelerini çalýyor.

Düzenlemeler iki nefesli aletin birbiriyle ve piyanoyla iliţkisi üzerine kurulu. Genellikle soprano saksofon ve bas klarinet, zaman zaman da alet deđiţtirilerek Sib klarinet ve tenor saksofon eţleţiyor. Müziđin karakteri klasik batý müziđi, caz ve yöresel müzik damarlarýnýn Ayţe Tütüncü’ye has bir üslupta harmanlanmasý olarak tarif edilebilir. Ayrýca bestelerin arasýnda Astor Piazzolla ve Carla Bley’den yine bu üçlüye göre piyanist tarafýndan düzenlenmiţ birer yorum da yer alýyor…dođaçlamalar ise her zaman olduđu gibi çalma anýna ait…

My Blog

Ayse Tutuncu

Beş yaşında kendini müzikle dolu bir odada buldu; bir müzik kursunda, hepsinin elinde değişik enstrümanlar, bir curcunadır çalan çocuklarla dolu bir odada … Bundan iki yıl sonra konservatuarda piyano öğrenimine başladı; orada da “oda müziği”ni çok sevdi.1983’te ilk grubu Mozaik’i kurdu; 1995’e kadar dört albüm çıkardılar. “Mozaik” rok, klasik batı müziği ve cazdan oluşan bir füzyon müziğiydi; besininin bir maddesi de yerel topraktı. Mozaik’in yanısıra Kömür grubu da hayli uzun bir süre Ayşe için emprovize çalmanın ve canlı müzik mekanlarında parça yorumlamanın ortamı oldu. Şarkıcı Sumru Ağıryürüyen ile birlikte “kadın şarkıları” söylediği bir konser programı hazırladı. Bir stüdyo müzisyeni olarak Bülent Ortaçgil, Yeni Türkü, Ezginin Günlüğü, Mehmet Güreli ve Bulutsuzluk Özlemi gibi grup ve müzisyenlerin çeşitli albümlerinde yer aldı. 1995’ten itibaren uzun bir süre şarkı yazarı-gitarist Bülent Somay’ın grubuyla çaldı.

My Blog

Piyano Perkusyon Grubu

Vurmalýlar ile birlikte melodi ve armoniyi taţýyan piyano, bas klarinet ve vokalin oluţturduđu renkli düzenlemelerden çýkan bu ses emprovisazyonlara, farklý topraklarýn seslerini biraraya çađýrmaya, onlarý buluţturmaya açýk bir ses, açýk bir fikir.

Bazan sanki perküsif bir havai fiţek atýlýyor ve arkasýndan piyano ve bas klarinetin emprovizasyonlarý icin serbest bir alan dođuveriyor ve müzik oradan akýp altýlýnýn hep beraber rahatça çaldýđý bir yere bađlanýyor – kýsacasý: Zevkle dinlenen, fikir dolu bir müzik.Grubun ilk albümü Çeţitlemeler, 1999 Kasým’ýnda Ada Müzik tarafýndan yayýnlandý.