My Blog

Ayse Tutuncu Uclusu

Ayţe Tütüncü: piyano
Yahya Dai: Soprano saksofon, tenor saksofon
Ođuz Büyükberber: Bas klarinet, SibklarinetBir yandan Piyano Perküsyon Grubu‘yla da çalmaya devam eden Ayţe Tütüncü 2004 baţýnda yeni bir grup, bir Üçlü kurdu; bu üçlüde yanýnda Piyano Perküsyon projesinin içinde yýllardýr birlikte müzik yaptýđý iki müzisyen yer alýyor: Sib ve bas klarinette Ođuz Büyükberber, soprano ve tenor saksofonda Yahya Dai. 2004 Mart’ýndan beri konserler veren Üçlü 2005 yýlýnda çýkardýđýPanayýr (EMI / Blue Note) albümünde Ayţe Tütüncü’nün özel olarak bu grup bileţimi için; “iki nefesli ve bir piyano” için düzenlediđi yeni bestelerini çalýyor.

Düzenlemeler iki nefesli aletin birbiriyle ve piyanoyla iliţkisi üzerine kurulu. Genellikle soprano saksofon ve bas klarinet, zaman zaman da alet deđiţtirilerek Sib klarinet ve tenor saksofon eţleţiyor. Müziđin karakteri klasik batý müziđi, caz ve yöresel müzik damarlarýnýn Ayţe Tütüncü’ye has bir üslupta harmanlanmasý olarak tarif edilebilir. Ayrýca bestelerin arasýnda Astor Piazzolla ve Carla Bley’den yine bu üçlüye göre piyanist tarafýndan düzenlenmiţ birer yorum da yer alýyor…dođaçlamalar ise her zaman olduđu gibi çalma anýna ait…

Jo Walters